Services

ขอคำแนะนำ

ทางสมาคมได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำให้แก่ท่านที่ต้องการ

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นสมาคมทางศาสนาที่จะคอยให้คำแนะนำรวมถึงข้อควรในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อขอคำแนะนำหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงานทางช่องทางนี้

Article

Latest News

5 มัสยิดที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ต้องไปดูสักครั้ง ! !

ศาสนาอิสลามนั้น เป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และศาสนสถานของอิสลามนั้นมีความสำคัญกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะรวม ศาสนสถานมัสยิด 5 ที่ ว่ามีที่ไหนบ้าง

Read More
zzz

วิธีการละหมาดที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

การละหมาคืออะไร การละหมาด เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม หมายถึง การนมัสการหรือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นเสมือนการปฏิบัติตนประเภทหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า

Read More
xxxx

พิธีกรรมการไถ่บาปของศาสนาอิสลาม

ขึ้นชื่อว่าบาปไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาใดก็ตาม สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่งกับการเกิดมาเพราะการทำบาปมันหมายถึงการกระทำในสิ่งที่ผิดไปจากความดี

Read More
z

คำสอนของที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม

จริงแล้วทุกศาสนาก็มีหลักคำสอนของศาสนาตัวเองอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันด้วยความที่นี่คือหนึ่งในศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกทำให้เรื่องของคำสอนต่างๆ

Read More
x

กฎข้อห้ามหลักในศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามจัดได้ว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีการบัญญัติกฎข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนได้รับรู้ว่ามีกฎข้อห้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติ

Read More
xx

ข้อควรปฏิบัติตนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

จุดมุ่งหมายหลักของทุกศาสนานั่นก็คือต้องการที่จะให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติดี จิตใจดี เพราะการที่เราทำดีในทุกๆ วันโลกของเราก็จะมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ

Read More