กฎข้อห้ามหลักในศาสนาอิสลาม

  • -
x

กฎข้อห้ามหลักในศาสนาอิสลาม

Category : News

ศาสนาอิสลามจัดได้ว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีการบัญญัติกฎข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนได้รับรู้ว่ามีกฎข้อห้ามอะไรบ้างที่ไม่ควรปฏิบัติ ถือว่าเป็นบทบัญญัติที่ทำให้คนผู้นำถือศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตนมากขึ้นด้วย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้รับรู้ได้ว่าแต่ละศาสนาเองก็มีหลักข้อห้ามที่คล้ายคลึงกัน กฎข้อห้ามของผู้ที่นัถือศาสนาอิสลาม

  1. ห้ามมุสลิมะห์หรือผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามยินยอมให้ผู้อื่นเข้ามาในบ้านของตัวเองนอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจากสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ห้ามให้มุสลิมะห์หรือผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามให้ร้ายในเรื่องต่างๆ กับสามีตัวเองในโลกดุนยา เหตุผลก็มาจากภรรยาของเขาที่นับได้ว่าเป็นนางมาจากสวรรค์จะมีการกล่าวว่า ขอให้อัลเลาะห์ทรงลงโทษกับเธอ เพราะในความเป็นจริงแล้วเขาคือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเธอ แต่ก็เกรงว่าเขาจะถูกพรากจากเธอเพื่อมาหาเรา
  3. ห้ามรับประทานอาหารด้วยมือข้างซ้ายเป็นอันขาด เหตุเพราะชัยฎอนมีการรับประทานอาหารด้วยมือซ้าย
  4. ทุกๆ คนอย่าพยายามทำอะไรแข่งกับอิหม่าม หรือผู้นำในศาสนาอิสลาม พูดง่ายๆ ก็คือ เมื่ออิหม่ามอ่านคำสวดก็ให้อ่านตาม หรืออิหม่ามทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ตามให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามทำตามอย่างเคร่งครัด
  5. เมื่อมุสลิมะห์หรือผู้หญิงที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ด้วยกัน อย่าได้บรรยายรูปร่างของหญิงสาวอื่นให้กับสามีฟัง เหตุเพราะมันกำลังเหมือนทำให้สามีของตนเองมองไปยังหญิงอื่น
  6. อย่าได้เจาะจงเพียงแค่คืนวันศุกร์เพื่อทำการละหมาด ที่สำคัญอย่าได้ยึดถือแค่การถือศีลอดในวันศุกร์แต่ไม่ได้ทำการใส่ใจในวันอื่นๆ นอกจากจะเป็นวันที่มีการกำหนดให้ถือศีลอด
  7. อย่าได้มีการดูถูกการตอบแทนการทำดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แม้แต่เรื่องของการพบกับพี่น้องของตนเองด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานก็ตามที
  8. มลาอิกะฮ์จะไม่ทำการเข้าบ้านที่มีสิ่งของจำพวกรูปปั้นหรือภาพแขวนต่างๆ อยู่ในบ้านเด็ดขาด
  9. ทุกๆ คนห้ามตำหนิคำสอนต่างๆ ของพระศาสดาเป็นอันขาด

สิ่งต่างๆ เหล่านี้นับว่าเป็นข้อห้ามที่ได้ถูกบัญญัติขึ้นไว้ในศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าเป็นแนวทางคำสั่งสอนที่ดีไม่น้อยสำหรับการที่จะทำให้โลกใบนี้สามารถอยู่ได้ด้วยความสงบสุข ปราศจากปัญหาระหว่างกันทั้งคนที่นับถืออิสลามเองกับคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน