คำสอนของที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม

  • -
z

คำสอนของที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม

Category : News

จริงแล้วทุกศาสนาก็มีหลักคำสอนของศาสนาตัวเองอยู่ค่อนข้างหลากหลาย ศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันด้วยความที่นี่คือหนึ่งในศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกทำให้เรื่องของคำสอนต่างๆ ก็มีอยู่ด้วยกันมากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกๆ คำสอนในศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาอื่นๆ ก็แน่นอนว่าต้องการให้ทุกคนเป็นคนดี เพราะการเป็นคนดีจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกมากมาย

คำสอนที่ถูกต้องของศาสนาอิสลาม

อย่างที่กล่าวไปว่าจริงๆ แล้วศาสนาอิสลามเองก็มีหลักคำสอนที่มากมายแตกแยกย่อยออกไป แต่หลักการใหญ่ของศาสนาอิสลามจะแบ่งออกได้ 2 ส่วน คือ

  1. หลักการที่เป็นข้อบังคับสำหรับบุคคล – ก็คือหลักการพื้นฐานที่คนนับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องรู้ ต้องประพฤติปฏิบัติ โดยเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ประกอบไปด้วย 3 หลักการใหญ่ๆ
    • หลักศรัทธา – ก็คือต้องมีความศรัทธาในตัวของพระเจ้าที่เรียกว่า อัลเลาะห์ เชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่จริง ทุกๆ คนต้องศรัทธาว่าอัลเลาะห์มีแค่องค์เดียว ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ในอัลเลาะห์ทั้งสิ้น, ศรัทธาในมลาอิกะฮ์ ก็คือเทพบริวารหรืออาจเรียกว่าเป็นเทวทูตของพระเจ้าก็ได้, ศรัทธาในศาสนทูต ก็คือผู้ที่รับบทบัญญัติในเรื่องต่างๆ มาจากพระเจ้าเพื่อนำมาเผยแผ่คำสอนต่อไป, ศรัทธาในคัมภีร์, ศรัทธาในวันพิพากษา, ศรัทธาในลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า
    • หลักปฏิบัติ – ก็คือการยึดถือเพื่อปฏิบัติตามในพิธีการต่างๆ ของศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นการละหมาด, การถือศีลอด, การบริจากซะกาต และการประกอบพิธีฮัจญ์
    • หลักคุณธรรม – เป็นหลักความดีที่มีการถือกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ซึ่งกำหนดต่างๆ ได้มีการกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอาน ถือเป็นข้อกำหนดที่คนนับถืออิสลามทุกคนจำเป็นต้องกระทำตามเพื่อไม่ให้ผิดต่อบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
  1. หลักการที่เป็นข้อบังคับสำหรับสังคม – ก็คือการรู้จักหน้าที่ต่างๆ ของตัวเองในสังคม เริ่มต้นตั้งแต่หน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัวเรื่อยไปจนถึงสังคมที่ใหญ่ที่สุดก็คือประเทศชาติ ซึ่งทางศาสนาอิสลามได้มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดอบสังคมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ ต้องกล้าที่จะเสียสละเพื่อครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และศาสนา

นี่ถือเป็นหลักคำสอนหลักๆ ของศาสนาอิสลามที่ถูกบัญญัติเอาไว้ให้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องที่สุด ถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สามารถนำมาใช้ได้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม เพราะนี่คือศาสนาที่ยังคงมีผู้คนนับถืออยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย