วิธีการละหมาดที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

 • -
zzz

วิธีการละหมาดที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

Category : News

การละหมาคืออะไร

การละหมาด เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งในศาสนาอิสลาม หมายถึง การนมัสการหรือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า เป็นเสมือนการปฏิบัติตนประเภทหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้า เป็นการสำรวมจิตใจเพื่อให้นึกถึงพระผู้เป็นเจ้า ถือว่าเป็นการขัดเกลาจิตใจของคนในศาสนาอิสลามวิธีการหนึ่งเพื่อให้เป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิอีกวิธีการหนึ่งเพื่อให้มีสมาธิที่แน่วแน่ ไม่วอกแวกออกไปในทางใดทางหนึ่ง เสมือนกับเป็นการเคารพบูชาต่อพระเจ้า เป็นการเข้าพบพระเจ้าด้วยวิธีการที่เหมาะสม

วิธีการละหมาดที่ถูกต้อง

ก่อนการละหมาดทุกครั้งผู้ที่จะทำต้องมีการชำระล้างร่างกายให้มีความสะอาด รวมถึงถ้าหากเป็นไปได้ให้มีการอาบน้ำละหมาดด้วยวิธีการดังนี้

 1. ตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่ว่าต้องการที่จะอาบน้ำละหมาด
 2. ให้ล้างมือทั้งสองข้างไปจนถึงบริเวณข้อมือ
 3. บ้วนปากพร้อมกับล้างรูจมูกให้สะอาดทั้งหมดสามครั้ง
 4. ล้างหน้าให้ทั่วทั้งใบหน้าเป็นจำนวนสามครั้ง
 5. ล้างแขนทั้งสองข้างทั้งหมดสามครั้ง ตั้งแต่ช่วงปลายนิ้วถึงข้อศอก ต้องล้างข้างขวาก่อนข้างซ้าย
 6. ให้เอามือขวาชุบน้ำแล้วลูบศีรษะสามครั้ง ตั้งแต่หน้าถึงหลัง
 7. เอามือทั้งสองข้างชุบหน้าแล้วเช็ดใบหูให้สะอาดทั้งสองข้างพร้อมกันสามครั้ง
 8. ล้างเท้าทั้งสองข้างสามครั้งตั้งแต่ปลายเท้าเลยตาตุ่ม ให้ล้างข้างขวาก่อนข้างซ้าย

เมื่ออาบน้ำละหมาดเรียบร้อยก็ให้ห่มชุดให้มิดชิด จากนั้นก็ให้หันหน้าไปทาง กิบละฮ์ ด้วยใจที่มีความสงบนิ่ง สมาธิแน่วแน่ จิตมุ่งอยู่ที่พระเจ้าแล้วปฏิบัติดังนี้

 1. ตั้งใจอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติ
 2. ยกมือระดับบ่า กล่าวตักบีร กล่าวอัลลอฮูกักบัร หมายถึง อัลเลาะห์ทรงยิ่งใหญ่ แล้วค่อยกมือกอดอก
 3. ยืนตรงแบบเดิมแล้วอ่านบางบทจากคัมภีร์อัลกุรอาน ตามความต้องการ
 4. ก้มลง มือสองข้างจับเข่า ศีรษะทำแนวตรงกับสันหลังแล้วจึงอ่าน ซุบฮานะริบบิยันอะซีวะบิฮัมดิฮฺ อย่างต่ำสามครั้ง
 5. เงยหน้ายืนตรง แล้วกล่าวว่า สมิอัลลฮุลิมันฮะมิดะฮ์ รอบบะนาละกัลฮั้มดุ
 6. ก้มกราบโดยหน้าผากกับจมูกจรดพื้น มือวางแนบกับพื้นระดับเข่า ปลายนิ้วสัมผัสพื้นพร้อมกันพร้อกับกล่าวว่า ซุบฮานะรอบบิยัลอะฮฺลาวะบิฮัมดิฮี อย่างต่ำสามครั้ง
 7. ลุกมานั่งพักแล้วอ่านบทขอพร
 8. ก้มกราบครั้งที่สองแบบเดียวกับตอนแรก โดยการกระทำแบบนี้ครบ 1 ครั้งเรียกว่า นึ่งร็อกอะฮ์
 9. ให้ลุกขึ้นยืนตรงแล้ววนกลับไปทำแบบเดิมอีก

ถือว่าเป็นวิธีการละหมาดแบบพื้นฐานสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการละหมาดทุกคนก็จะได้เรียนรู้วิธีการนี้ไปในตัวด้วย